WELLPOINT DRENAJ SİSTEMLERİ

WELLPOİNT SUSUZLAŞTIRMA SİSTEMİ

Wellpoint Susuzlaştırma sistemi lokalize bir alanda yeraltı su seviyesinin istenen seviyeye düşürülerek geçici inşaat faaliyetine izin veren basit ve etkili bir yöntemdir.
Wellpoint susuzlaştırma sistemi yaygın olarak özellikle boru hattı hendek kazıları ve sığ derinliklerde yapılan kazılarda kullanılır. Uygun zemin koşullarında WELLPOINT sistemi hızla hazırlanarak saha operasyonel hale getirilebilir.
Tipik WELLPOINT sistem uygun bir WELLPOINT pompanın emme tarafına bir ana boru ile bağlı bir dizi küçük çaplı (yaklaşık 40 mm) kuyuları içerir. Wellpoints pompası ana borudaki ve küçük kuyulardaki havayı emen bir vakum pompası ile birlikte çalışarak santrifüj pompanın kusursuz çalışmasını sağlar. Wellpoints sistemi tipik uygulamalarda döşenecek boru hattı boyunca veya kazı alanının etrafını saracak şekilde kurulur. Su seviyesini indirme mesafes 6 metre ile sınırlıdır.
Wellpoints genellikle kazı etrafında kurulur ve su tahliye boruları, güç kaynağı jeneratörleri, elektrik kontrolleri ve izleme sistemleri ile, dizel ya da elektrikle çalışan pompalar tarafından pompalanır.
Wellpoints sistemi 6 mt den daha fazla derinlik istenen durumlarda kademeli olarak kurulur.
  Wellpoint systems aşağıdaki uygulamalar ve işletim alanlar için uygundur :
Yeraltı
boru hatları kurulumu için drenaj (kanalizasyon, su kemerleri, metan, doğalgaz boru hatları)
Demiryolu veya karayolu alt geçit kazı drenajı
Yeraltı suyu seviyesinin kontrol edilmesi için kalıcı otomasyon sistemleri
Tünel kazı
Drenajı
Otomatik sistem Yeraltısuyu çı
karma

WELLPOİNT POMPALARI

Kendinden Emişli Pompalar:

Kendinden
Emişli Pompalar, emiş yaparak çalışırken otomatik olarak, hava yapıp yapmamasına dikkat etmeksizin, su ile birlikte sürüklenen hava ve gazdan etkilenmeden sorunsuzca çalışmasına devam etmek üzere tasarlanmış pompalardır.

Kuru ve Sulu Kendinden emişli pompalar.
Kendinden emişli pompalar Kuru ve Sulu olarak ikiye ayrılmasına rağmen, her iki pompanında su ile doldurulmadan emiş yapabilmesi için, bir vakum pompası ile birlikte çalışmaları gerekir.Pompa çalıştırıldığında vakum pompası emiş hattındaki havayı tahliye ederken aynı zamanda emiş hattının vakum altında su ile doldurulması sağlanır.
Kendinden Emişli WELLPOINT pompa sistemi yarıık bir çark ile donatılmış kendinden emişli bir santrifüj pompa ve su ile birlikte gelen hava ve gazı tahliye eden bir vakum pompasından oluşur. Wellpoint sistemi sürekli vakum altında tutulurken su ile birlikte gelen hava sürekli tahliye edilerek pompanın verimli bir şekilde çalışması sağlanır.

WELLPOİNT EKİPMANLARI

Sistem kazı alanı etrafına kurulu bir dizi sığ kuyudan oluşur. Wellpoint sisteminde kazı etrafına kurulu ana kollektör boruya bağlanan küçük kuylardan oluşur. Wellpoint kazıkları ana kollektör boru üzerindeki bağlantı noktalarına dişi küresel kaplinlere sahip esnek pvc hortumlar vasıtası ile bağlanır. Ana boru wellpoint pompasına bağlanır.
WELLPOINT EKİPMANLARI: Kollektör, wellpoint spear, Esnek Hortum, Kolay bağlantı elemanları Küresel Kaplinler.
© 2014 BENDA
All Rights Reserved.